hlavička malá

Redesign (sprofesionalizovanie) internetovej stránky

Máte internetovú stránku a nie ste s ňou z akéhokoľvek dôvodu spokojný? Zlý dizajn, zlá štruktúra, nemožnosť optimalizácie pre vyhľadávače ap. To bývajú dôsledky, keď internetovú stránku vytvorili buď málo skúsení weboví tvorcovia, alebo keď je webové stránka zastaralejšia z dôvodu veku. Na internete je web-stránka jedinou vizitkou, ktorá odovzdáva určité informačné posolstvo a mala by posilňovať, nie znižovať postavenie na trhu.

Preto Vám ponúkame kompletný redesign Vašich stránok ako aj celkové sprofesionalizovanie – lepšiu architektúru, možnosti optimalizovať pre vyhľadávače ap.

Referencie

Predtým Teraz
»»»»»

Cenník

Cena za redizajn webovej stránky je ako pri tvorbe novej stránky, mierne znížená, pokiaľ sa aktuálny obsah zo starej web-stránky iba transformuje do novej.

Zdieľať