hlavička malá

Smiešne (najmä z oblasti IT)

Ach, môj Bože!

spisovná komunikácia

Zdieľať