hlavička malá

Smiešne (najmä z oblasti IT)

Procedurálne ťažkosti čoskoro vyriešené

Procedurálne ťažkosti čoskoro vyriešené

Zdieľať