hlavička malá

Smiešne (najmä z oblasti IT)

Za hospodársku recesiu môžu sociálne siete

Hospodárska recesia a sociálne siete

Zdieľať