hlavička malá

SEO (optimalizácia pre vyhľadávače)

Internetové stránky sa vytvárajú väčšinou preto, aby ich z cieľovej skupiny videlo čo najviac ľudí. Pre webovú stránku s komerčným zameraním je získanie návštevníkov z cieľovej skupiny priam existenčnou úlohou.

Jednou zo stratégií, ako získať návštevníkov z cieľovej skupiny, predstavuje optimalizácia pre vyhľadávače (SEO). V praxi to znamená asi toľko, že napr. v internetovom vyhľadávači Google sa optimalizovaná webová stránka po zadaní kľúčovej frázy zobrazí na popredných miestach.

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je v pomere cena a výkon vysoko efektívnym marketingovým prístupom. Preto pri komerčných weboch je SEO takmer samozrejmou marketingovou cestou.

SEO techniky pozostávajú v zásade v posilnení dvoch faktorov:

  • On-page faktory: na stránke sa upraví zdrojový kód tak, aby bol pre vyhľadávače atraktívny. V zásade ide o zásahy do textu, ale tiež je dôležité, v akých html tagoch sa konkrétne časti textu nachádzajú, ako na seba vzájomne odkazujú ap.
  • Off-page faktory: v zásade pozostávajú zo získavania spätných odkazov s vhodným anchor textom. Čím viac odkazov na konkrétnu stránku smeruje, tým dôležitejšia sa zdá byť pre vyhľadávače.

Na prvý pohľad to znie jednoducho, avšak reálna realizácia optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) je výrazne sofistikovanejšia a vyžaduje nielen sledovanie trendov, ale najmä dostatok praktických skúsenosti.

Postup optimalizácie pre vyhľadávače pozostáva v zásade zo štyroch krokov:

  1. Optimalizácii pre vyhľadávače (SEO) spravidla predchádza analýza, ktorá zodpovedá mnohé otázky, ako napr.: Aká je konkurencia v danej oblasti na internete? Na aké kľúčové frázy sa zamerať? Aký bude pravdepodobný úspech?
  2. Pokračuje sa tvorbou alebo úpravou textov na stránkach ako aj ich primerané zapracovanie do rôznych meta tagov (on-page faktory). Prípadne sa opravujú na stránke nedostatky z hľadiska SEO on-page.
  3. Následne sa začínajú získavať spätné odkazy (off-page faktory). Tu sú možnosti naozaj široké. Základom je registrácia do katalógov, ale aj rôzne ďalšie pokročilé techniky.
  4. Dopad optimalizácie pre vyhľadávače sa priebežne analyzuje z dostupných detailných štatistík a stratégia optimalizácie sa prípadne prispôsobuje.

V súčasnosti je situácia taká, že pri niektorých produktoch či službách, ktoré nemajú silnú konkurenciu a optimalizácia pre vyhľadávače je cielená na vybranú lokalitu, sa popredné pozície dobývajú pomerne ľahko.

V silne konkurenčných oblastiach sa však pre dosiahnutie úspechu nedá zaobísť bez pokročilých techník a cena za takúto optimalizáciu pre vyhľadávače sa určuje vždy individuálne aj podľa želaného efektu.

V prípade záujmu alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať. Osobné stretnutie ohľadne SEO konzultácií realizujeme najmä v mestách Bratislava, Trnava, Senec...