hlavička malá

Spravovanie (administrácia) webovej stránky

Väčšina internetových stránok potrebuje „údržbu“ – pravidelné alebo občasné aktualizovanie svojho obsahu: úpravu textov, obrázkov, publikovanie nových článkov ap. V niektorých situáciách školíme na svojpomocné spravovanie, ale v niektorých prípadoch sa hodí profesionálne spravovanie na diaľku.

S profesionálnym spravovaním internetovej stránky máte garantované, že:

  • na stránke sa vďaka neodbornému zásahu nič nepokazí
  • publikované texty môžu byť uverejňované bez zbytočných gramatických a typografických chýb
  • internetová stránka si zachová validné html a css
  • pribúdajúci obsah bude v harmónii s grafickým dizajnom stránky
  • pridávané obrázky budú mať primeranú kvalitu a formát (aby boli v dostatočnom rozlíšení, ale zároveň nespomaľovali načítavanie)
  • nedôjde kvôli neodbornému zásahu k poškodeniu vykonaných SEO on-page úkonov, vďaka čomu nespadnú pozície stránky vo vyhľadávačoch
  • a naopak: môže dochádzať ku kontinuálnym SEO aktivitám

Táto služba sa dá spojiť aj so spravovaním – aktualizovaním stránok na sociálnych sieťach ako Facebook, Google+, Twitter ap.

Do našej starostlivosti môžeme prevziať aj stránky, ktoré sme nevytvárali.

Cenník spravovania webových stránok

Cena za spravovanie (administráciu) internetových stránok sa stanovuje vždy individuálne. Môže ísť o pravidelný mesačný/štvrťročný poplatok (paušál), alebo o mesačné/štvrťročné vykazovanie odpracovaných hodín s následnou fakturáciou.

Zdieľať