hlavička malá

Spam je nevyžiadaná pošta, ale ľahko jej predísť!

Spam

Spam (nevyžiadané maily), sú také správy, o ktoré ich príjemca nemá záujem. Väčšinou sú to rôzne reklamy, žiadanie peňazí na rôzne pseudocharity (často hoax) ap. Mailové kontá poskytujú filtre, ktoré dokážu spam identifikovať. Žiadne ale nepracujú perfektne a neraz vyhodnotia ako spam aj normálnu poštu.

Hlavné spôsoby ako sa mailová adresa dostáva do databázy spamerov

  1. Zachytenie mailovej adresy na internete: spamové roboty prehľadávajú internet rovnako ako vyhľadávače a keď narazia na zavináč (@), skopírujú text pred ním a za ním a tak získajú používanú mailovú adresu.
  2. Náhodné generovanie znakov: roboty rozosielajúce spam náhodne generujú znaky pred doménou veľkých poskytovateľov mailových kont: napr. yahoo.com, gmail.com… pri niektorých národných poskytovateľoch idú do nižšieho počtu znakov ako pri svetových. Mailové adresy, ktoré sa im nevrátia ako nedoručené, si následne ponechávajú vo svojej databáze ako funkčné. Pre spamové roboty je tiež bežné ku každej existujúcej doméne automaticky priradiť pred zavináč najčastejšie podoby mailovej adresy (napr. tvorim@tvorim.net), info@tvorim.net, webmaster@tvorim.net, shop@tvorim.net, contact@tvorim.net ap.
  3. Registráciou na rôznych portáloch: je mnoho portálov, ktoré vyžadujú pri registrácii uvedenie mailovej adresy. Takto získané kontakty sa občas zneužívajú na predaj spamerským spoločnostiam, prípadne samotný portál má tendenciu rozosielať spam. Alebo rôzne weby či diskusné fóra na takto získané mailové adresy rozosielajú reklamu podľa požiadaviek svojich objednávateľov. Pri registrácii si málokto v podmienkach prečíta, že sa zaväzuje takéto konanie strpieť.
  4. Reťazovými mailami: nejde o organizovanú spamovú činnosť a obťažovanie nie je spravidla úmyslom. Pri preposielaní správ hromadným adresátom sa nabaľujú kontakty, pričom si rozosielatelia často neuvedomujú, že dotyčných tým môžu aj obťažovať.

Zásady na predchádzanie spamu

  1. Nikdy neuvádzajte mailovú adresu verejne na internete. Pokiaľ tak potrebujete urobiť, uveďte svoj mail ako obrázok alebo v maskovanom tvare, aby robot nezistil, že ide o mail, napr. ferdo.mravec zavináč yahoo bodka com.
  2. Registrujte si taký mail, ktorého prihlasovacia časť (znaky pred zavináčom) majú aspoň 14 alfanumerických znakov (písmena aj čísla). Spamové roboty pri náhodnom generovaní totiž nezachádzajú až do takých astronomických znakových kombinácií kvôli veľmi nízkej úspešnosti. Napr. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. sotva vygenerujú. Spamové roboty môžu pracovať aj s databázami mien a generovať tak rôzne kombinácie mien a priezvisk. Je to veľmi efektívne získavanie mailových adries. Atraktívne je to skôr pri väčších populáciách.
  3. Pre registráciu na rôznych portáloch využívajte alternatívny mail. Ten by mal slúžiť výlučne na tento účel. Takže vôbec nebude prekážať, ak bude zahlcovaný spamom.
  4. Ak vás ľudia obťažujú hromadnou poštou, vyzvite ich, aby tak nerobili. Každý slušný človek by mal výzve vyhovieť.

Firmy na webe majú zhoršenú situáciu

Problém nastáva u firiem, kde je dôležité poskytnúť svoj mailový kontakt čo najprístupnejšie pre návštevníka, keďže to ovplyvňuje obchodný úspech. Najväčšia prístupnosť znamená poskytnúť mail priamo ako hypertextový odkaz, ktorý návštevníka rovno presmeruje do prednastavenej mailovej aplikácie. Navyše firemné maily bývajú často v ľahko generovateľnom tvare doména@doména.tld.

Navyše, firmy by si vo vlastnom záujme nemali nastavovať veľmi agresívne protispamové filtre, lebo by mohlo byť mnoho relevantných mailov vyhodnotených ako spam a firma by tak prichádzala o potenciálnu klientelu. Každú správu tak treba individuálne posudzovať či ide o spam alebo nie.