hlavička malá

V tejto rubrike uvádzame články predstavujúce praktické tipy pre efektívnejšiu prácu s počítačom a internetom. Sú to akési počítačové kurzy zdarma.

Klávesy

Mnohí počítačoví užívatelia používajú myš tam, kde by vykonali želaný úkon oveľa rýchlejšie pomocou klávesovej skratky. Nie každému sa však chce klávesové skratky učiť. Nie každý však o takejto možnosti vie. Pričom celkový zisk z ušetreného času je mimoriadne priaznivý.

Dnes si ľudia doma časti sami inštalujú domácu wifi sieť. Robia to neodborne, pričom môžu podceniť niektoré bezpečnostné riziká.

hoax

Hoax – toto slovo by mal poznať každý mailový užívateľ, ale, žiaľ, nepozná. Hoax (číta sa houks) znamená predovšetkým elektronicky šírenú správu s nezmyselným obsahom. Často nabáda na preposielanie a čo je horšie, často aj preposielaná je.

Slnečný strom

V tomto článku si ukážeme niekoľko tipov, ako minimalizovať náklady na tlač dokumentov, čím môžeme šetriť prírodu ako aj vlastnú peňaženku. U väčšiny ľudí by aspoň jeden z aspektov mohol pôsobiť ako motivačný faktor.

pozadia na mobil

Niektorí ľudia platia peniaze za stiahnutie pozadí (tapety) do mobilu, ktoré ich zaujmú. Ale čo tak si vytvoriť pozadie na mobil vlastné – šité na mieru – podľa svojej chuti a navyše zdarma? Zvládnuť by to mal každý. A tento článok sa tomu snaží trochu dopomôcť.

Zálohovanie dát

Dnes je málo ľudí, ktorí by nevyužívali počítač pre svoju prácu, štúdium a záujmy. Papiere sú stále viac nahrádzané jednotkami a nulami na našich pamäťových médiách. Mnohí k tomu prejavujú nedôveru. Papier je „viditeľný a živý“, pričom jednotky a nuly, zapísané na našich médiách, nie.

Spam

Spam (nevyžiadané maily), sú také správy, o ktoré ich príjemca nemá záujem. Väčšinou sú to rôzne reklamy, žiadanie peňazí na rôzne pseudocharity (často hoax) ap. Mailové kontá poskytujú filtre, ktoré dokážu spam identifikovať. Žiadne ale nepracujú perfektne a neraz vyhodnotia ako spam aj normálnu poštu.