hlavička malá

Kravaty

Internetové obchody neustále pribúdajú, avšak presadiť sa na trhu a profitovať zo svojho e-shoopu sa nedarí každému. Jeden z dôvodov, prečo si návštevníci nekúpia daný tovar, je ich úbohé odprezentovanie vo svete online. Pri mnohých internetových obchodoch nenájdeme okrem názvu, ceny a mizernej fotografie (niekedy ani to) nič ďalšie. Nehnevajte sa, že ľudia nakúpia inde.

blogovanie

Slovom blog, resp. weblog sa na internete označuje súbor príspevkov, ktoré sú radené chronologicky od najnovšieho smerom nadol po najstarší. Pod pojmom blog ale spravidla ľudia chápu internetovú stránku využívajúcu redakčný systém založenú jedným človekom spravidla za účelom publikovania svojich názorov v podobe komentárov alebo výtvorov z oblasti poézie alebo fotografovania.

Korytnačka vyrezaná do melónu

Mnoho firiem ponúka šablónovité redakčné systémy, do ktorých stačí svojpomocne doplniť zopár vecí, vybrať si spomedzi grafických šablón a internetová stránka je na svete. Výhody sú jasné: rýchlosť tvorby, znížená potreba zásahov odborníka, svojpomocné spravovanie, a niekedy aj cena sa zdá byť pomerne priaznivá.

Kačičky

Dnešný človek zhliadne denne v priemere tisíce reklám, log a značiek. Niet divu, že dostať sa do podvedomia ľudí klasickou masovou reklamou je dnes pre menších hráčov trhu prakticky nemožné. Existujú však možnosti, ako aj napriek tomu byť na trhu úspešný.

Prasiatka

V tomto článku popíšeme niektoré etické prístupy pri tvorbe moderných internetových stránok ako stručné vymedzenie obsahu na začiatku článku; upozorňovanie na odkaz smerujúci mimo daného webového sídla a neagresívne, minimalizované formy reklamy.

Podpisovanie zmluvy, kontraktu

Internetová stránka vytvorená za účelom zarábania peňazí by mala vyvolávať u návštevníka zdanie, že jej obsah je platný, spoľahlivý, pravdivý, teda najmä dôveryhodný.

Je to práve dôveryhodnosť internetového sídla, ktorá u návštevníkov výrazne ovplyvňuje správanie v mnohých oblastiach.

Logo Ferrari

Logo alebo logotyp je jedným z hlavných identifikačných znakov firmy, spoločnosti, organizácie a akéhokoľvek subjektu všeobecne. Subjekty, ktoré sa snažia presadiť na trhu, si od začiatku budujú povedomie o svojej značke najmä prostredníctvom grafického prvku, akým logo vo svojej podstate je.

Joker

Budovanie webového sídla – internetovej stránky – začína výberom vhodnej domény. V tomto článku si vysvetlíme, čo sú internetové domény, ako sa delia, čo stoja, ale najmä filozofiu marketingového prístupu, ktorý pomôže vybrať pre vás ten najvhodnejší doménový názov.

písanie na stroji

V súčasnej dobe je jazyk ako výrazový prostriedok čoraz viac deformovaný. Na školách sa nekladie dôraz na jeho výučbu a v praxi sa kladie malý dôraz na vymáhanie jeho správnosti. Do slovenčiny sa dostáva zbytočne veľa cudzích prvkov.