hlavička malá

Smiešne (grafický humor z oblasti IT)

Ach, môj Bože!

spisovná komunikácia