hlavička malá

Zálohovanie dát: predísť zúfalstvu zo straty údajov

Zálohovanie dát

Dnes je málo ľudí, ktorí by nevyužívali počítač pre svoju prácu, štúdium a záujmy. Papiere sú stále viac nahrádzané jednotkami a nulami na našich pamäťových médiách. Mnohí k tomu prejavujú nedôveru. Papier je „viditeľný a živý“, pričom jednotky a nuly, zapísané na našich médiách, nie.

Ak ale pochopíme význam zálohovania a stane sa pre nás bežnou súčasťou života, potom obavy stratia značnú časť svojej opodstatnenosti.

Strata dát ako štatistická nevyhnutnosť

Mnohí zažili aspoň raz v živote moment, kedy si uvedomili, že svoje ťažko vytvárané údaje nenávratne stratili. Je veľa spôsobov, ako takáto situácia môže nastať:

 • operačný systém sa zrúti a uložené dokumenty sú pre počítačového laika odsúdené k formátovaniu a teda k strate;
 • nechcené zmazanie dôležitej zložky bez možnosti obnovy;
 • ničiaci vírus znehodnotí dáta;
 • poškodenie pevného disku, napr. v dôsledku skratu či pádu;
 • zmagnetizovanie obsahu pevného disku či iného pamäťového média;
 • odcudzenie počítača;
 • a mnoho iných okolností.

Jedno z načrtnutých prekvapení nás môže postihnúť raz za 30 rokov, ale aj 2 krát za mesiac. Je ale málo pravdepodobné, že sa to človeku počas života nestane. Preto má svoj význam k zálohovaniu pristupovať zodpovedne.

Najcennejšie údaje sú spravidla najmenšie

Obsah hardiskov priemerných užívateľov tvoria veci, ktoré by sme mohli rozdeliť ako verejne dostupné a nedostupné – súkromné. Medzi tie verejné patria najmä: filmy, hudba, hry, inštalačné súbory programov a pod. A medzi tie nedostupné, čiže súkromné a jedinečné, teda pre nás najcennejšie, patria fotografie, ale najmä nami vytvárané diela v najrôznejších podobách a formátoch.

Tie verejné veci tvoria spravidla prevažnú časť obsahu našich diskov. Z tých súkromných ešte si napr. fotografie dokážu odkrojiť značnú časť priestoru. Verejne dostupné veci si pri strate môžeme relatívne ľahko znovu zadovážiť, pričom tie súkromné oveľa ťažšie, ak to je vôbec možné. Tie najcennejšie dokumenty spravidla nepresahujú niekoľko GB. Často sa zmestia na jeden DVD nosič.

Hlavná stratégia zálohovania spočíva v pravidelnom napaľovaní

Ideálne je mať na správu vlastných – súkromných vecí vyčlenenú partíciu na disku a dané priečinky pravidelne zálohovať.

Dobré je mať niekoľko očíslovaných prepisovateľných médií a na tie cyklickým spôsobom ukladať všetky cenné zložky. Podľa veľkosti dokumentov potrebných na zálohovanie to môžu byť napr. DVD nosiče alebo USB kľúče. V počítači si môžeme viesť dokument, v ktorom máme zaznamenané dátumy, kedy sme zálohovali naposledy a ktoré médium je práve na rade.

Je viacero dôvodov, prečo využívať cyklicky viacero nosičov:

 • CD, DVD či BlueRay nosič sa môže ľahko poškodiť alebo stať nečitateľným a táto smola môže nastať alebo byť zistená práve vtedy, keď sme prišli o dáta na disku a potrebovali ich zrovna obnoviť.
 • S oneskorením môžeme zistiť, že sme niečo v počítači do nenávratna vyhodili alebo prepísali. Dávnejšie napaľované nosiče nám tak môžu tieto dáta zachrániť.
 • Môže sa stať aj také nešťastie, že prídeme o údaje na disku práve v pred zálohovaním, pričom zrovna sme vyčistili prepisovateľné médium na zálohu určené.
 • Viacero nosičov môžeme rozmiestniť na viaceré miesta.

Myslime pesimisticky

Bude úplne zbytočné mať desať záloh, pokiaľ nám napr. zhorí dom. Čo ak vyhorí celá ulica? Je preto dobré mať zálohu aj u vzdialenejších známych či rodiny.

Dôležité je aj čiastkové zálohovanie

Ak práve píšeme rozsiahlejší textový výtvor – napr. záverečnú prácu do školy – vtedy je dobré každý deň po dopísaní si daný súbor odosielať na e-mail.

Periodicita vykonávania zálohy

Je dobré si predstaviť situáciu, že by sme prišli o obsah nášho pevného disku, nech už je príčina akákoľvek. Ako veľmi by nás to mrzelo? Dokážeme z predošlých a čiastkových záloh zrekonštruovať pôvodný obsah?

Po zamyslení sa nad týmito otázkami by mal každý dostať odpoveď, ako často zálohovať je pre neho optimálne. Niekto môže cítiť potrebu zálohovať dáta každý deň a niekto raz za pár mesiacov.