hlavička malá

Gramatická a typografická korektúra textov

Ponúkame korektúru akýchkoľvek slovenských textov: od rôznych reklamných materiálov, cez návody, články a školské záverečné práce až po odborné knihy a romány. Korektúra textov zahŕňa tieto úkony:

  • gramatická korektúra;
  • typografická korektúra;
  • podľa dohody štylistická korektúra;
  • prípadne aj naštýlovanie dokumentu kvôli ľahkému generovaniu obsahu a ďalšej práci s textom.

Uskutočňované korektúry sa riadia aktuálnymi normami:

  • Pravidlá slovenského pravopisu pre gramatickú oblasť textu;
  • Krátky slovník slovenského jazyka;
  • Slovenské technické normy čiastočne upravujúce typografické zásady.

V nejasných prípadoch sa radíme s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV.

Hlavným cieľom je zabezpečiť profesionálny výstup pre zákazníka.

Cenník korektúrnych služieb

Základná cena je 4,99 € za normostranu. Jedna normostrana predstavuje 1800 znakov.

Cena môže byť podľa dohody navýšená pri expresnom vyhotovení, prílišnej odbornosti textu, príliš nekvalitnom texte, alebo pri korektúre štyrmi očami.

Platí sa spravidla záloha vopred ako polovica dohodnutej ceny. Minimálna cena zákazky je 49 €.

Postup

Túto službu poskytujeme bez ohľadu na hranice, bez nevyhnutnosti sa osobne stretnúť. Stačí poslať objednávku elektronickou poštou.

Po získaní dokumentu/dokumentov červenou farbou vyznačujeme gramatické a štylistické chyby a tie v následnej kópii opravujeme. Klient tak dostane dva dokumenty – v jednom sú vyznačené chyby a druhý je opravený. V prípade, že text obsahuje chyby s prílišnou hustotou, označovanie červenou farbou nevykonávame. Samozrejmosťou je diskrétne zaobchádzanie s Vašimi textami.

Referencie niektorých vykonaných korektúr

Kontakt

V prípade záujmu alebo otázok prejdite na kontakt a neváhajte nás kontaktovať.