hlavička malá

Úvodzovky a ich správne písanie

Citácia

V tomto článku z oblasti typografie si podrobne vysvetlíme správne písanie dvojitých aj jednoduchých úvodzoviek podľa slovenských aj zahraničných noriem. Ukážeme si niekoľko spôsobov ich generovania v aplikáciách rôznej úrovne – od NotePadu cez redakčné systémy až po Microsoft Word a Writer.

Slovenské úvodzovky – deviatky a šestky

Slovenské úvodzovkyTypograficky správne úvodzovky majú v slovenských textoch vyzerať tak, že začiatočné sú dole a koncové hore. Pri pätkovom fonte Times New Roman po zväčšení tieto úvodzovky vyzerajú ako 2 deviatky a 2 šestky. Z vnútornej strany úvodzoviek nesmie byť medzera, tá sa dáva z vonkajšej strany.

Prečo sa potom tak často používajú nesprávne úvodzovky dokonca aj pri renomovaných internetových portáloch? Dôvod je jednoduchý: na klávesnici sa správne úvodzovky pre slovenskú typografiu nenachádzajú. Tie dokážu vygenerovať len prepracovanejšie textové editory ako napr. programy balíka Office a OpenOffice, čiže Word, Writer ap. a to za predpokladu správneho nastavenia jazyka aj ostatných nastavení. Tieto editory po zadaní úvodzoviek, ktoré sa nachádzajú na klávese „shift + ô“ ich aicky konvertujú na správne: ak nasledujú za medzerou, generujú dolné – začiatočné a ak nasledujú priamo za písmenom, interpunkciou alebo iným znakom, generujú vrchné – koncové.

Anglické úvodzovkyPokiaľ vo vyšších textových editoroch (Word ap.) sa generujú úvodzovky nesprávne – spravidla obe vrchné, je to väčšinou spôsobené zlým nastavením jazyka, väčšinou angličtinou. Anglické normy totiž majú úvodzovky obe hore a v pätkovom fonte vyzerajú ako dve šestky a dve deviatky (v slovenčine naopak).

Správne slovenské úvodzovky sa dajú vygenerovať aj podržaním ľavého klávesu Alt a štvorciferným kódom 0132 a koncové úvodzovky s kódom 0147. Je veľmi nevhodné generovať dolné úvodzovky napísaním dvoch čiarok ako bolo zvykom na písacom stroji.

Programovacie úvodzovky – častá chyba textov na webe

Anglické a programovacie úvodzovkyV jednoduchých editoroch, WordPad, NotePad, ale najmä v editoroch, ktoré bývajú súčasťou aj prepracovaných redakčných systémov (používanými blogermi), nie je takéto konvertovanie k dispozícii a preto pri zadaní klávesu „shift + ô“ vygenerujeme pôvodný citačný znak ("), ktorý sa používa najmä v programovacích jazykoch na uvedenie premenných. Pri bezpätkových fontoch ako Arial s malým rozmerom pôsobia programovacie úvodzovky na nerozoznanie od anglickej normy. Keďže v slovenčine majú byť úvodné úvodzovky dole, tak chyba je už na prvý pohľad evidentná. Aj napriek tomu však častá v mnohých článkoch na internete. V mailoch a príspevkoch do diskusných fór a kníh návštev sa to plne toleruje, keďže tie sú písané cez spomínané jednoduché editory alebo len cez formulárové okno. Ale v publikovaných článkoch by sa to vyskytovať nemalo.

Jednoduché úvodzovky

Francúzske úvodzovkyPokiaľ potrebujete vnoriť text v úvodzovkách už do textu s úvodzovkami, používajú sa na to jednoduché úvodzovky. Opäť podľa slovenskej normy špecifické: vyzerajú ako jedna devina a jedna šestka. Vo Worde sa generujú aicky pri písaní. V iných editoroch môžete využiť kódy: alt + 0130 a alt + 0145.

Jednoduché úvodzovky anglických textoch zas vyzerajú naopak: jedna šestka a jedna devina (obe hore).

Francúzske úvodzovky a archaická nemecká typografia

Francúzi používajú ako úvodzovky špeciálne znaky « a ». Sú to akoby dvojité lomené zátvorky. Ako jednoduché úvodzovky, napr. pri subcitácii, používajú ‹ a ›. V archaickej nemeckej typografii sa používali tiež takéto úvodzovky s rozdielom, že boli vymenené: začiatočné s koncovými – a tým smerovali naopak.