hlavička malá

Fotografujeme smartfónom či tabletom – praktické tipy

Fotografovanie smartfónom

Technologický pokrok v posledných rokoch sa pozitívne prejavil aj vo fotoaparátoch smartfónov či tabletov. Je prirodzené, že ľudia tieto zariadenia čoraz častejšie využívajú aj ako svoj hlavný fotoaparát, keď sú na dovolenke, pracovných akciách, v bežnom živote ap. Bez navyšovania batožiny máte fotoaparát skrátka stále pri sebe vo vrecku či v batohu. Praktické.

Fotografovanie so smartfónom či tabletom má svoje špecifiká, ktoré vyplývajú jednak z tvaru, ktorý nie je primárne určený na fotenie a jednak z menej efektívnych komponentov kvôli ich miniaturizácii.

Nasledujúce rady v tomto článku majú slúžiť k tomu, aby ste zo svojho zariadenia vyťažili maximum a vyhotovili tak v rámci možností pomerne slušné fotografie.

Stabilné uchopenie

Pri fotení je dôležité smartfón či tablet stabilne uchopiť. Radšej použiť obidve ruky, ako iba jednu, ktorá ľahko zariadenie práve pri exponovaní mierne roztrasie. Ak má vaše zariadenie hardvérovú spúšť, používajte radšej tú. Stláčajte ju jemne.

Ešte ideálnejšie pre lepšiu ostrosť snímok je zabezpečiť nejaký pevný bod. Ak sa dá, oprite svoje zariadenie o stôl či zvislo o stenu ap. Čím menej svetla, tým viac sa snažte takýto pevný bod zabezpečiť.

Vyhnite sa digitálnemu zoomu

Mnohé smartfóny či tablety majú možnosť digitálneho zoomovania. Je to vcelku nešťastné riešenie, ktoré často vytvorí fotografiu horšiu, ako keby ste fotili normálne a snímku následne orezali.
Preto sa vyhýbajte používaniu digitálneho zoomu a ak je to len trochu možné, k objektom sa snažte skôr fyzicky priblížiť.

Zvoľte vhodné rozlíšenie a pomer strán

Hoci mnohé zariadenia umožňujú meniť pomer strán fotografie i veľkosť rozlíšenia, je dobré využívať prirodzené hodnoty pre daný snímač a snímky následne radšej dodatočne zmenšovať. Najvhodnejší pomer strán je taký, pri ktorom nám fotoaparát umožňuje dosiahnuť najviac Megapixelov.

Objektív a puzdro okolo neho udržujte čisté

Pri fotoaparáte je jeho oko, čiže objektív, pomerne dôsledne chránený a užívatelia si na to dávajú zvlášť pozor. Mobil či tablet majú tieto časti permanentne odkryté, pričom s nimi robíme rôzne iné veci. Preto pred fotením je vhodné preveriť, či sú tieto časti čisté od prachu, mastnôt či iných nečistôt.

Vyhýbajte sa vstavanému blesku

Vstavaný blesk sa vo všeobecnosti považuje za najhoršie prídavné svetlo. Ak nie sú svetelné podmienky vyslovene nedostatočné, blesk radšej vypnite.

Simulujte rukou slnečnú clonu

Silné svetlo, ktoré dopadá na objektív, môže snímku výrazne zhoršiť. Preto napr. ak svieti silné slnko zhora smerom na objektív, a tieto lúče je možné odcloniť, je dobré tak urobiť. A keďže na smartfóne slnečnú clonu nemáme, tak to stačí urobiť dlaňou, akoby ste vytvorili objektívu šilt.

Zabezpečte dostatok svetla

Fotosnímače v zariadeniach ako tablet či smartfón budú asi stále drobné. To spôsobuje, že pri vyššej citlivosti snímača (ISO 400 a viac), ktorá je pri zlom svetle spravidla potrebná, dochádza na snímke k vzniku digitálneho šumu. Ak sa dá v miestnosti presunúť fotografované osoby či predmety na lepšie svetlo, je dobré tak urobiť. Niekedy pomôže rozsvietiť v miestnosti svetlo, či odhrnúť záclonu a inak nasmerovať žalúzie.

Dodržiavajte všeobecné zásady fotenia

Spomenuli sme niektoré špecifiká pri fotení smartfónmi či tabletmi, netreba však zabúdať na všeobecné zásady pri fotení. Niektoré preto radšej tiež načrtneme:

  • Používajte vhodné svetlo. Dobré svetlo je väčšinou také, ktoré dáva fotografovanej scéne tvar, hĺbku alebo robí veci zaujímavými.
  • Neváhajte pri fotení zaujať nepohodlné či neprirodzené pozície.
  • Počkajte si na vhodný moment, necvakajte len tak.
  • Radšej zhotovte viac snímok, z ktorých si následne v počítači vyberiete tú najvhodnejšiu.
  • Zamýšľajte sa nad tým ako zlepšiť kompozíciu fotografovanej scény.
  • Zjednodušte pozadie, ak nie je dôležité. Hrany dvoch stien rôznych farieb, alebo len nejaký výraznejší predmet na pozadí môžu pôsobiť rušivo a odpútavať diváka od hlavného objektu.
  • Porušujte pravidlá. Veľa fotografií je vynikajúcich práve pre to, že kreatívne porušili všeobecné pravidlá.