hlavička malá

Tvorba korporačnej identity

Výraz korporačná identita, resp. firemná identita, či firemný štýl je v marketingu širší pojem používaný na označenie súboru pravidiel firmy pri vystupovaní vo vnútri či navonok.

Korporačná identita zahŕňa aj jednotný vizuálny štýl, ktorého vytvorenie ponúkame.

Vizuálna časť korporačnej identity pomáha budovať povedomie o značke a zvyšuje jej vážnosť.

Jednotná vizualizácia prezentovanej firmy môže mať nekonečné podoby, od loga, cez uniformy zamestnancov až po dizajn dopravného prostriedku či rovno budovy svojho pôsobenia.

V rámci našich služieb poskytujeme tvorbu vizuálnej časti korporačnej identity, ktorá spravidla podľa dohody zahŕňa:

  • tvorbu loga
  • tvorbu vizitiek
  • tvorbu hlavičkového papiera
  • tvorbu obálky
  • tvorbu faktúry
  • a zhotovenie dizajn manuálu

Úplne ideálne však je, ak stojíme priamo pri zrode názvu (naming).

V prípade záujmu alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať.