hlavička malá

Tvorba vizitiek

Darovanie vizitky predstavuje jeden zo základných spôsobov ako o sebe zanechať informáciu pri osobnom styku. Pokiaľ je vizitka svojím vyhotovením hodnotná, je vyššia šanca, že zaujme a podnieti potenciálneho klienta k preferencii či akcii. Rôzne povolania vyžadujú rôzne riešenia vizitkovej prezentácie. V súčasnosti je trend umiestňovať na rub vizitky QR kód, ktorý dokážu čítať najmä aplikácie smartphonov.

Referencie

Cenník

Realizáciu dvoch úplne jedinečných návrhov vizitky s výsledným súborom určeným pre tlač vykonávame od 39 €.