hlavička malá

Tipy pre lepšie blogovanie

blogovanie

Slovom blog, resp. weblog sa na internete označuje súbor príspevkov, ktoré sú radené chronologicky od najnovšieho smerom nadol po najstarší. Pod pojmom blog ale spravidla ľudia chápu internetovú stránku využívajúcu redakčný systém založenú jedným človekom spravidla za účelom publikovania svojich názorov v podobe komentárov alebo výtvorov z oblasti poézie alebo fotografovania.

Založiť si blog a písať naň nie je dnes nič zložité. Zvládne to kde-kto. Preto aj reputácia blogových príspevkov je vo všeobecnosti nízka a je často namáhavé oddeliť zrno od pliev.

Ako pôsobiť dôveryhodnejšie?

 • Blogujúca osoba by sa mala čitateľom predstaviť aspoň stručným opisom. Vhodný je aj fotoportrét.
 • Blogové príspevky by mali korešpondovať s odbornou orientáciou autora.
 • Používať spisovný jazyk.
 • Blog by mal fungovať aspoň zopár mesiacov a za toto obdobie by mal mať primeraný počet príspevkov.
 • Umiestnenie blogu na vlastnej doméne, napr. www.MenoPriezvisko.sk, vysiela signál, že autor to myslí s blogovaním naozaj vážne.

Ako zvýšiť čítanosť blogu?

 • Je dobré na svoj blog a jednotlivé články odkazovať ako je to len možné. Netreba však zabúdať na etiku a primeranosť. Vhodné na odkazovanie sú rôzne diskusné fóra (je dobré rešpektovať tému) či profily na sociálnych sieťach. Kvalitný a populárny obsah získava spätné odkazy od iných ľudí automaticky.
 • Nadpisy by mali byť pútavé, provokatívne a s výpovednou hodnotou. Dĺžka nadpisu v podobe dvoch až troch riadkov je akceptovateľná. V nadpise nie je dobré zavádzať – lákať na niečo, čo príspevok neposkytuje – môže to vážne poškodiť povesť takéhoto blogera. Nadpis by mal obsahovať kľúčové frázy alebo nosnú tézu článku.
 • Prvý odsek by mal už úplne u čitateľa vytvoriť obraz, o čom článok bude.
 • Upútať sa dá aj obsahovo primeraným obrázkom. Na jeho výbere je dobré si dať záležať.
Najdôležitejším faktorom čítanosti článku je kvalita jeho obsahu. A tu je dôležité:
 • Vyjadrovať sa stručne a jasne.
 • Nie je vhodné zachádzať mimo témy, ale keď-tak odkazovať na články, kde sa veci mimo témy rozoberajú bližšie.
 • Je dobré členiť články na malé odseky, ktoré sprehľadňujú text a menej unavujú oči.
 • Je lepšie, ak sú články krátke. Dlhšie články je vhodné oživiť: rozdeliť text výstižnými podnadpismi a prípadne niektoré pasáže spestriť obrázkami.
 • Svoje myšlienky vyjadrovať v krátkych a výstižných vetách.

Najzákladnejšie pravidlo pre lepšie blogovanie však predstavuje tvoriť taký obsah, ktorý bude pre iných ľudí prínosom.