hlavička malá

Profesionálne logo je v biznise výborným aktívom

Logo Ferrari

Logo alebo logotyp je jedným z hlavných identifikačných znakov firmy, spoločnosti, organizácie a akéhokoľvek subjektu všeobecne. Subjekty, ktoré sa snažia presadiť na trhu, si od začiatku budujú povedomie o svojej značke najmä prostredníctvom grafického prvku, akým logo vo svojej podstate je.

Význam loga spočíva v tom, že ľudia si vyberajú často produkty a služby podľa toho, za čo ich považujú a nielen podľa toho, akú hodnotu reálne majú.

V začiatkoch podnikania býva otázka loga často podcenená. Ak firma začne rásť a získavať vážnosť, nekvalitné logo začne pôsobiť ako vážny hendikep, ktorý tomuto rastu viac alebo menej bráni.

Vtedy sa javí ako nevyhnutné logo vytvoriť nové alebo ho graficky prepracovať a vylepšiť, čo vždy možné nie je. Rozhodnutie prejsť na nové logo môže byť blokované sentimentálnou naviazanosťou zakladateľa firmy – prečo by sme mali nahrádzať logo, ktoré nás sprevádzalo v ťažkých začiatkoch?

Prechod na nové logo je však komplikovaný najmä z finančného hľadiska. Náklady na dobrého dizajnéra sú často to najmenej. Nové hlavičky k firemným dokumentom, nové pečiatky, nové vizitky, zmena grafiky webu, nové reklamné a informačné tabule... To všetko ľahko pohltí tisíce eur.

Ak má firma väčšiu stabilnú klientelu, potom jej pri prechode na nové logo hrozí strata časti klientely, ktorá touto zmenou môže byť dezorientovaná. Preto je dôležité pri zmene loga uskutočniť silnú nárazovú kampaň informujúcu o novom logu, čo tiež nebýva najlacnejšie.

Preto je oveľa prezieravejšie vstupovať na trh s profesionálnym a nadčasovým logom. Povedomie o značke je totiž najhodnotnejším aktívom spoločnosti.