hlavička malá

Ako zvýšiť dôveryhodnosť firemného webu

Podpisovanie zmluvy, kontraktu

Internetová stránka vytvorená za účelom zarábania peňazí by mala vyvolávať u návštevníka zdanie, že jej obsah je platný, spoľahlivý, pravdivý, teda najmä dôveryhodný.

Je to práve dôveryhodnosť internetového sídla, ktorá u návštevníkov výrazne ovplyvňuje správanie v mnohých oblastiach.

Rozhoduje napr. o tom, či návštevník bude ochotný:

 • registrovať sa s pravdivými osobnými údajmi;
 • odporučiť stránku známemu alebo odkazovať na ňu;
 • navštíviť reklamný banner;
 • pridať si stránku medzi obľúbené;
 • uskutočniť online nákup;
 • zrealizovať platbu kartou;
 • zdieľať stránku na sociálnych sieťach ap.

Preto spomenieme niekoľko základných prístupov ako zvýšiť dôveryhodnosť firemného webu:

 • Kto sa za stránkou či službou skrýva? Mená, telefónne čísla, e-mailové adresy, mapy, IČO, DIČ, odkaz na výpis v OR ap. Je jasné, že dôležitosť a rozsah uvádzania kontaktných údajov sú iné pri prezentácii nejakej kaviarne a iné pri firme sprostredkúvajúcej babysitting alebo prevádzkujúcej e-shop. Niekedy sú vhodné k menám dopĺňať aj fotoportréty.
 • Referencie klientov alebo partnerov: dôveryhodnosť referencií sa výrazne zvyšuje pri uvádzaní mien partnerov, ale najmä kontaktov na nich. Pri remeselnej činnosti je dôležité sa preukázať vlastnými výtvormi alebo realizovanými zákazkami. Pri citlivejších činnostiach sú dôležité roky pôsobenia na trhu ako aj preukázanie solventnosti firmy.
 • Poslanie namiesto servilnosti: niektorí začínajúci podnikatelia či remeselníci robia tú chybu, že formou svojej prezentácie preukazujú silnú servilnosť, čo zákonite znižuje ich hodnotenie. Potenciálny klient si takýto prejav interpretuje ako neskúsenosť, neodbornosť a slabé postavenie na trhu. Dôležité je prezentovať svoju činnosť ako poslanie s primeranou odbornosťou. Partnerský prístup vo svojej sebaprezentácii je spravidla ideálny spôsob.

Popri tom pre každý firemný web by mali byť samozrejmosťou:

 • dostupnosť pre všetky rozlíšenia a internetové prehliadače;
 • interaktívne a nie hluché kontakty (rýchlosť odozvy môže byť rozhodujúca);
 • gramaticky korektné texty bez typografických chýb;
 • neustála dostupnosť bez výpadkov (spoľahlivý web-hosting);
 • funkčné všetky hypertextové spojenia (odkazy);
 • žiadne podstránky vo výstavbe ap.