hlavička malá

Spravovanie (administrácia) webovej stránky

Väčšina internetových stránok potrebuje „údržbu“ – pravidelné alebo občasné aktualizovanie svojho obsahu: úpravu textov, obrázkov, publikovanie nových článkov ap. V niektorých situáciách školíme na svojpomocné spravovanie, ale v niektorých prípadoch sa hodí profesionálne spravovanie na diaľku.

S profesionálnym spravovaním internetovej stránky máte garantované, že:

  • na stránke sa vďaka neodbornému zásahu nič nepokazí
  • publikované texty môžu byť uverejňované bez zbytočných gramatických a typografických chýb
  • internetová stránka si zachová validné html a css
  • pribúdajúci obsah bude v harmónii s grafickým dizajnom stránky
  • pridávané obrázky budú mať primeranú kvalitu a formát (aby boli v dostatočnom rozlíšení, ale zároveň nespomaľovali načítavanie)
  • nedôjde kvôli neodbornému zásahu k poškodeniu vykonaných SEO on-page úkonov, vďaka čomu nespadnú pozície stránky vo vyhľadávačoch
  • a naopak: môže dochádzať ku kontinuálnym SEO aktivitám

Do našej starostlivosti môžeme prevziať aj stránky, ktoré sme nevytvárali.

Cenník spravovania webových stránok

Cena za spravovanie (administráciu) internetových stránok sa stanovuje vždy individuálne. Môže ísť o pravidelný mesačný/štvrťročný poplatok (paušál), alebo o mesačné/štvrťročné vykazovanie odpracovaných hodín s následnou fakturáciou.