hlavička malá

Pestujeme fotografické videnie alebo kompozícia je dôležitá

svadobná fotografia

Človek má dve oči – tie sú umiestnené horizontálne vedľa seba. Preto obraz, ktorý vidíme, je obdĺžnik. V rámci našej kultúry sme zvyknutí čítať zľava doprava, zhora nadol. Triviality, ale pre chápanie kompozície mimoriadne dôležité.

Na diagrame nižšie je zelenými číslami a čiarami znázornené, ako zvykne byť čítaná fotografia. Pokiaľ umiestníme jednotlivé objekty v tomto zmysle, dosiahneme často atraktívnu kompozíciu.

Zlatý rez a účinné pásma

Bežnou laickou chybou je, že umiestňujeme objekt do stredu záberu. Stredové umiestnenie je vhodné napr. na demonštráciu súmernosti ap. Väčšinou sa však stredové umiestnenie objektu nehodí. Vhodnejšie je mimo stredu.

zlatý rez, účinné pásma a čítanie fotografieZlatý rez pochádza z maliarstva. Je to akési geometrické stvárnenie bodov a plôch, ktoré kompozičným umiestnením lahodia ľudskému oku. Vymedzenie zlatého rezu znie, že pomer strán a : x je rovnaký ako pomer strán x : (a – x), pričom tento pomer je zaokrúhlene 1 : 1,618 (zobrazujú ho červené čiary). Nanesením čiernych diagonál, ako vidno na obrázku, získavame body, okolo ktorých sa nachádzajú tzv. účinné pásma (vyznačené tmavou farbou). Tieto plochy sú často vhodné na umiestnenie motívov fotografie.

Informácia o zlatom reze ale neznamená, že hlavný motív nesmie byť nikdy v strede. Ani to neznamená, že kompozíciu fotografie treba premeriavať metrom a vyrátavať v kalkulačke. Vo fotografii sú väčšinou nutné kompromisy. Prehliadajte si slávne fotografie s dôrazom na účinné pásma – získate tak veľmi rýchlo cit ku kompozičnému umiestňovaniu objektov.

Zachytiť výrez, nie všetko

Niekedy chce človek dostať do fotografie úplné maximum – celú budovu aj s dvorom a oblohou ap. Čaro fotografie ale často spočíva v tom, že musí nechať pracovať fantáziu diváka.

Veterán v PraheTaktiež známe „V jednoduchosti je krása“ alebo „Menej je viac“ vo fotografii často oceníte. Treba sa zamerať na hlavný motív – ten musí byť svetelne najvýraznejší a zreteľne oddelený od pozadia. Vedľajšie motívy iba podporujú ten hlavný.

Komplexnosť fotografie

Hlavné línie by mali viesť k hlavnému motívu. Vertikálne a horizontálne línie by nemali obraz rozpolovať. Prázdne plochy by mali byť niečím vyplnené. Obraz by mal byť vyvážený a kontrastný – tmavé plochy v svetlých a naopak. Väčšiu plochu na fotografii ponechávame v smere pohybu, pohľadu objektu alebo diania akcie. Preto nejakým spôsobom smerujúce objekty umiestňujeme do strán. No môžeme dosahovať zaujímavých výsledkov, pokiaľ jedno alebo dve z týchto konvenčných pravidiel výrazne porušíme.

Človečina a zvieratá oživujú fádnosť

rybár pri východe SlnkaMnoho fotografií zachytáva prírodu – vodu, oblohu, lesy... Počasie dodáva danému obrazu zvláštnu atmosféru, často pochmúrnu. Takéto obrázky môžu vyvolávať depresiu. Pokiaľ sa vám podarí do daného záberu zakomponovať nejaký symbol človečenstva, z fotografie hneď zmizne pochmúrnosť, fádnosť a samota. Na zábere lesa v šere môže byť vidno drobnú chatrč, kde sa dymí z komína. Na širokom mori loďka. V pozadí záberu chodec. Taktiež bežný gýčový západ alebo východ Slnka vyzerá inak, pokiaľ je v zábere skupina letiacich vtákov ap.

Neváhajte aranžovať

Mafián z tridsiatych rokovPokiaľ pracujete s objektom fotenia, alebo s jeho prostredím, môžete dosiahnuť oveľa lepšie výsledky. Keď fotíme človeka, uvažujeme, aké je za ním pozadie – to môže pôsobiť veľmi rušivo a náhodou podarenú momentku môže úplne pokaziť. Dbáme na to, aby objekt fotenia bol na zmysluplnom pozadí – často sa dá pozadiu pomôcť tak, že len objekt fotíme z iného uhla. Keď chceme predať svoje auto, pred nafotením ho umyjeme a naleštíme. Ak chceme, aby fotografia vypovedala o malosti alebo veľkosti čohosi, musíme nainštalovať do obrazu akúsi mierku. Preto k rybe pridávame meter, k obrovskému ovociu zápalkovú škatuľku, k stavbe postavíme človeka ap.

Autor fotografií: Kurt Konrád