hlavička malá

Slabé fotografické zábery patria nenávratne do koša

mazanie súborov

Ľudia fotografujú preto, aby si uchovali zaujímavé momenty života, ktoré si môžu kedykoľvek pripomenúť. S digitálnym fotoaparátom a vysokokapacitnými diskami nie sme pri množstve snímok v podstate obmedzovaní.

A tak často nastáva paradox, že za pár rokov sa mnohým ľuďom nahromadia tisíce fotiek, medzi ktorými nájsť zaujímavé momenty je tak zdĺhavé, že to ani neskúšame. Cieľ sa tak míňa účinku.

Takéto množstvo dát je aj náročné spoľahlivo viacnásobne zálohovať a preto sa môže stať, že jedného dňa túto hromadu záberov pozostávajúcu z odpadu stratíme, no spolu s tým aj zopár kľúčových hodnotných záberov.

Preto je dobré pred archiváciou vykonávať brachiálnu selekciu. Z týždňovej dovolenky ponechať približne päťdesiat záberov je tak akurát. Svojich známych počas prezentácie takýmto počtom určite neunudíme.

K takejto selekcii je dobré pristupovať minimálne niekoľko dní po dofotení, aby vznikol potrebný odstup od situácie. Vhodné je robiť selekciu aj na etapy: z veľkého množstva vybrať to najlepšie a z toho tie fotky, ktoré nás začnú časom nudiť, ešte dodatočne vyhodiť.

Vždy je dôležité mať fotografie uložené aspoň na dvoch miestach pred tým, ako sa archivujú. Napr. na pamäťovej karte fotoaparátu a na pevnom disku alebo nejakom vzdialenom serveri.