hlavička malá

Tvorba firemného loga alebo loga organizácie

Logo spolu s názvom je základným pilierom identity či už firmy, organizácie alebo akéhokoľvek subjektu.

Profesionálne a dobré logo je:

  • ľahko čitateľné a zapamätateľné: abstraktné a minimalistické – jednoduché tvary a minimum farieb;
  • obsahovo a ideovo primerané oblasti, ktorú reprezentuje;
  • nadčasové a nezávislé na aktuálnych dizajnérskych trendoch, vďaka čomu sa nemusí meniť každých pár rokov;
  • jedinečné – ľahko odlíšiteľné od konkurencie;
  • prispôsobiteľné – vyzerá dobre na veľkoplošnej tabuli, web-stránke i vizitke; zároveň neprichádza o výpovednú hodnotu, pokiaľ je v čierno-bielom vyhotovení;
  • akceptované – logo by malo vyhovovať všetkým zainteresovaným stranám: zadávateľovi, tvorcovi, ale v prvom rade cieľovej skupine.

K tomu, aby mohlo dobré logo vzniknúť, treba poznať odpovede na mnohé otázky. Časť z nich vie zodpovedať zadávateľ a časť vlastné analýzy a prieskumy. Takéto bádanie často dokáže vnuknúť nosnú ideu pri tvorbe loga.

Pre niektoré logá nie je nevyhnutné, aby obsahovali grafický symbol. Niekedy stačí iba primeraný, nezvyčajný a čitateľný logotyp. Logá nemusia tiež vždy evokovať zameranie spoločnosti. O Billovi Gatesovi si nikto nemyslí, že montuje okná a o Stevovi Jobsovi, že predával ovocie a zeleninu.

Profesionálne logo je tvorené vo vektorovej grafike a neobsahuje žiadne rastrové časti.

Referencie

Nižšie sa nachádza zopár log, ktoré boli realizované na objednávku, alebo iba z popudu tvorivých chvíľ.

Cenník

Vytvárame logá od 249 €. Súčasťou základnej ceny je päť jedinečných návrhov, a tiež prípadné úpravy podľa pripomienok zadávateľa. K výslednému logotypu vytvárame zjednodušený variant dizajn manuálu, tzv. logo kartu (príklady logo kariet: PRO-SPORT, Santera). Podľa dohody však môže ísť aj o vypracovanie rozsiahlejšieho dizajn manuálu, napr. AMAZON REAL STUDIO.

Pokiaľ Vás naša práca zaujala, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Prejsť na kontakt »

Odporúčame tiež pozrieť: