hlavička malá

Niektoré etické prístupy pri tvorbe webu

Prasiatka

V tomto článku popíšeme niektoré etické prístupy pri tvorbe moderných internetových stránok ako stručné vymedzenie obsahu na začiatku článku; upozorňovanie na odkaz smerujúci mimo daného webového sídla a neagresívne, minimalizované formy reklamy.

Zhrnutý obsah v úvode článku

Ľudia tým, že prezerajú obsah webu, strácajú čas. Je etické k ich času pristupovať s úctou a teda nevyužívať techniky, ktoré upútajú, ale neobohatia, iba zabijú človeku čas. Hlavným prístupom ako to dosiahnuť, je vytvárať k článkom také nadpisy, prvé odseky a description meta tagy, ktoré maximálne vypovedajú o obsahu textu a čitateľ sa môže ľahšie rozhodnúť, či ho predkladaný text zaujíma a stojí za prečítanie.

Upozorňovanie na externý link/odkaz

Najmä blogeri zvyknú svoje texty prešpikovať odkazmi na rôzne stránky. Niektoré z nich odkazujú na články vlastného webu, no mnohé linkujú mimo daného portálu a neraz do úplne neznámeho prostredia. Dá sa to ľahko zistiť, pokiaľ máme v internetovom prehliadači zapnuté zobrazenie stavového riadka. Vtedy pri podržaní kurzora myši vidíme dole, kam odkaz smeruje.

Je etické a pre čitateľa komfortné, pokiaľ priamo z odkazu čitateľ vidí, že smeruje mimo prezerané webové sídlo. Využíva sa na to napr. grafická značka v podobe šípky, ktorá je umiestnená bezprostredne za odkazom.

Neagresívne formy reklamy

Najnepríjemnejšie formy reklamy sú asi pre každého samovyskakovacie okná a flashové bannery, ktoré zakrývajú časť textu určeného na čítanie. Všetky formy reklamy by mali byť jasne odlíšiteľné od ostatného obsahu webu a mali by v čo najmenšej miere znepríjemňovať návštevníkom ich komfort pri prezeraní webu.