hlavička malá

Jednoduchá a praktická archivácia fotiek

Fotografie

V článku o zálohovaní dát sme zdôrazňovali, prečo je dobré uskutočňovať zálohu mimo pevného disku počítača. Existuje pomerne veľa programov s rôznymi praktickými funkcionalitami, ktoré slúžia na archiváciu fotografií. Sme však toho názoru, že upnúť sa na nejaký takýto program so sebou nesie viacero rizík.

Archivácia fotografií je záležitosťou nielen niekoľkých rokov, ale dokonca niekoľkých desaťročí. Máme však záruku, že konkrétny program sa bude vyvíjať aj o desať rokov? Máme istotu, že operačný systém, ktorý budeme o desať či dvadsať rokov používať, bude kompatibilný s daným programom?

Primitívny systém súborov a zložiek však existuje pomerne dlho a je pravdepodobné, že má väčšie vyhliadky na prežitie v budúcnosti. A v tom práve spočíva jednoduchosť takejto prostej archivácie.

Pre každú foto akciu odporúčame zriadiť priečinok – zložku, ktorá obsahuje dátum v poradí rok-mesiac-deň a za tým názov udalosti a miesta. Takto vytvorené zložky sú prehľadné a pri zoradení priečinkov podľa názvu sa aicky zoradia chronologicky, v čom sa veľmi ľahko orientuje. Pre lepšiu kompatibilitu s inými počítačmi je lepšie sa vyvarovať diakritike v názvoch zložiek.

Zložky jednotlivých akcií je dobré ukladať do ďalších veľkých zložiek podľa kapacity média, na ktoré uskutočňujeme trvalú zálohu. Napr. pri DVD je to niečo pod 4,7 GB. Keď sa obsah zložky priblíži k tejto hodnote, tak uskutočníme trvalú zálohu na neprepisovateľné DVD s čo najnižšou rýchlosťou napaľovania.

Do tejto nadzložky označenej, napr. ako „001 dvd“ už nesmieme viacej vkladať nové foto akcie, ale vytvoríme si novú zložku, napr. „002 dvd“. A takto donekonečna postupujeme. Názov zložky môžeme fixkou na to určenou napísať aj na napálené médium.

Nedávno nahraté snímky môžeme priebežne zálohovať cyklicky na prepisovateľné médium.

Keďže CD, DVD, BlueRay a iné nemajú nekonečnú trvanlivosť, je dobré s odstupom niekoľkých rokov uskutočniť kópie na nové nosiče, prípadne na nové druhy nosičov, ktoré v danom čase budeme používať.

Praktická je tiež zvlášť zložka, v ktorej sa nachádza iba niekoľko stoviek snímok z celého života, ktoré pokladáme za najhodnotnejšie.